Värderingsinstitutet i Jämtland värderar alla typer av
fastigheter på uppdrag av både privatpersoner, företag
och myndigheter.

Vi utför fastighetsekonomiska och tekniska konsultuppdrag gällande
småhus, fritidshus, flerbostadshus, industri, affärsfastigheter,
hotellfastigheter, råmark, exploateringsmark och tomtmark.

Vi utför även utredningar och uppdrag med annan bakgrund än
direkt värdering:

  • Värdering i samband med försäkringsskada
  • Förhandsbedömning av framtida värde vid byggnation
  • Fastighetsvärdering vid likvidation av företag
  • Hyressättning i kommersiella lokaler
  • Utredning av alternativa användningsområden
  • Värdeintyg för bestämning av stämpelskatt
  • Värdering vid exekutiva auktioner
  • Strategisk utredning av fastighetsbestånd och fastighetsförvaltning
  • Konsultation inför avtalsskrivning (hyresavtal)

Bland våra kunder finns bland annat banker, Kronofogden, advokater
och revisorer.

Vi arbetar inom Jämtland och Härjedalen samt delar av Västernorrlands
län och Lappland.

Värderingsinstitutet i Jämtland är en del av Visamgruppen som samlar
värderingsföretag i hela Sverige.

Kontakt:

Växel: 063-13 43 40
info@varderingsinstitutet.com

Värderare:

Mikael Martinsson

Daniel Olofsson

Lennart Jonsson

 

Thoméegränd 16, 1